Informace o ochraně soukromí uživatelů fóra Diskutuj.Digital

Co je fórum Diskutuj.Digital a kdo je jeho provozovatelem?

Diskutuj.Digital je diskuzní platforma pro debatu o digitalizaci v České republice. Jejím provozovatelem je Česko.Digital, které je zároveň správcem osobních údajů uživatelů fóra.

Vytvořením uživatelského profilu (registrací uživatele) uživatel souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů v níže uvedeném rozsahu a bere tyto informace o ochraně soukromí na vědomí.

Jakým způsobem a v jakém rozsahu získává Česko.Digital údaje o uživatelích fóra?

Česko.Digital shromažďuje údaje o uživatelích fóra v případě, že dojde k vytvoření uživatelského účtu. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu: uživatelské jméno, jméno (přezdívka), emailová adresa, případně profilový obrázek.

Česko.Digital dále zpracovává informace o tom, jak uživatel vkládá příspěvky na fórum a reaguje na již vložené příspěvky v případě, že je přihlášen pod svým uživatelským profilem.

Za jakým účelem sbírá Česko.Digital údaje o uživatelích fóra a jejich aktivitě?

  • Optimalizace nastavení fóra, aby bylo uživatelsky přívětivé a snadné
  • Vytváření statistik popularity jednotlivých témat na fóru
  • Ochrana fóra před zneužitím a zamezení případným technickým potížím
  • Zasílání upozornění na e-mail uživatele, pokud má upozornění zapnutá a někdo reaguje na jeho příspěvek nebo mu zašle soukromou zprávu
  • Zasílání pravidelných e-mailových přehledů dění, pokud je má uživatel zapnutá

Po jakou dobu Česko.Digital uchovává osobní údaje uživatelů fóra?

Česko.Digital uchovává osobní údaje uživatelů fóra po dobu, kdy mají aktivní uživatelský účet. Uživatelský účet lze kdykoliv zrušit, a to prostřednictvím tlačítka „Smazat můj účet“ v sekci „Nastavení“ profilu uživatele.

Předává Česko.Digital údaje o uživatelích fóra dalším subjektům?

Česko.Digital údaje o uživatelích a jejich aktivitě na fóru nepředává žádnému subjektu s výjimkou případů, kdy by uživatel porušoval svým chováním a příspěvky na fóru zákony České republiky a chování uživatele by mohlo naplňovat skutkovou podstatu některého z trestných činů; v takovém případě by byly údaje a informace o uživateli předány orgánům činným v trestním řízení. Shromážděné údaje má však k dispozici pouze Česko.Digital.

Jsou uživatelům fóra přístupná data, která o nich Česko.Digital v souvislosti s jejich aktivitou shromažďuje?

Každý uživatel má po přihlášení se do svého profilu na Diskutuj.Digital v sekci „Nastavení“ k dispozici přehled osobních údajů, které Česko.Digital o uživateli eviduje, a dále pak v sekci „Aktivita“ je uživateli k dispozici přehled veškeré jeho aktivity na fóru. Uživateli fóra je také umožněno po kliknutí na tlačítko „Stáhnout vše“ získat strukturovaný soubor s údaji o uživateli.

Jak mohu změnit či smazat své uživatelské údaje z fóra?

Každý uživatel může kdykoliv po přihlášení do svého uživatelského profilu změnit své údaje. Rovněž může změnit či smazat své příspěvky na fóru. V případě problémů se změnou údajů se může uživatel kdykoliv obrátit na administrátory fóra, kteří mají možnost údaje uživatele na jeho žádost změnit, případně anonymizovat.

Po zrušení uživatelského účtu dojde ke smazání všech údajů uživatele.

Jaká jsou práva uživatele v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů?

Každý uživatel se může na Česko.Digital kdykoliv obrátit a uplatnit své právo na přístup ke svým údajům, právo na přenositelnost údajů, právo na opravu osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů, právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, právo podat námitku proti zpracování osobních údajů.

Na koho se obrátit v případě, že mám otázku týkající se ochrany soukromí uživatele fóra?

V případě, že má uživatel jakékoliv otázky, žádosti či stížnosti v souvislosti s tím, jak Česko.Digital přistupuje k ochraně jeho osobních údajů, může se obrátit na administrátora fóra (jejich seznam je k dispozici v sekci o fóru). Dále může využít elektronické komunikace a informovat Česko.Digital na emailové adrese posta@diskutuj.digital.

Vždy má uživatel v souvislosti s ochranou osobních údajů možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7, https://uoou.gov.cz.

Tyto informace o ochraně soukromí jsou platné ode dne 3. 11. 2023 a mohou být ze strany Česko.Digital aktualizovány. Aktuální verze je vždy uživatelům přístupná na fóru v sekci „Soukromí“.