Data o zdraví a proč jsou potřeba?

Nedávno jsem narazila na výborný web Data o zdraví, kde můžete najít explicitní srovnání podílů jednotlivých determinant se skutečnými výdaji, a který ukazuje zřetelnou disproporci. Výdaje na lékařskou péči, rozvoj zdravotnictví a zlepšování metod diagnostiky a léčení nemocí představuje pouze zlomek dopadu na naše zdraví. Rozhodujícím faktorem naší dlouhověkosti a délky života stráveném kvalitně ve zdraví bude vždy naše vlastní chování.

Tímto projektem chtějí zástupci projektu poukázat na důležitost prevence a vlivu chování každého člověka na vlastní zdraví.
Připadá mi to jako velice dobrý počin, takže sdílím i zde.
Jak vy se na to díváte? díky

4 Likes