Jak fungují týmy, které úspěšně transformují státní správu?

Dobrý den všem,

S kolegy ze studia Designu informačních služeb na Masarykově univerzitě provádíme výzkum o úspěšných týmech ve veřejné správě. Zaměřujeme se na to, jak fungují týmy, které úspěšně transformují státní správu, co těmto týmům umožňuje státní správu transformovat a co pro uskutečnění potřebují nebo na jaké bariéry narážejí. A sbíráme další tipy na respondent*ky a ideálně i propojení rovnou s nimi.

Znáte někoho, kdo splňuje následující kritéria?

Rádi bychom do výzkumu získali respondentstvo, které splňuje následující:

  • Pracoviště
    • působí v ústředních orgánech státní správy (ministerstva, Úřad vlády, DIA, NÚKIB, …) nebo v jimi zřízených organizacích (NPI, CERMAT, Dům zahr. spolupráce apod.)
  • Role v inovativních týmech/ na transformačních projektech
    • alespoň tři měsíce důležitou součástí týmu, kterému se dařilo “transformovat” veřejnou správu s dopadem ať už uvnitř i vně organizace
    • umí popsat aspekty, které tuto transformaci umožnily, jaké pro to byly potřeba zdroje, podpora, jaké byly překážky k překonání a další relevantní informace.

Budeme moc rádi za tipy buď sem do komentářů nebo klidně i s kontaktem třeba rovnou do zprávy. Pokud nás případně propojíte, tak budeme úplně nejšťastnější.

Různé tipy už máme, pár rozhovorů také, ale pořád tušíme, že nám chybí hodně zajímavých lidí. Moc díky!

1 Like