Stát přívětivější k cizincům (EU, Trvalý pobyt) - digitalizace procesů

Ahoj, z nedávného řešení administrativních koleček pokud je člověk z EU/má trvalý pobyt, zkušenost s naším státem by mohla být přívětivější:

  1. Žádost o rodičovskou jako cizinec EU s trvalým pobytem - musí se vyplnit extra formuláře k prokázání (tiskopis formuláře, pracovní smlouvy), že partner nepobírá tu samou dávku v EU a osobně odevzdat na úřadě. Bylo by dobré ten formulář při nejmenším digitalizovat a ideálně vůbec nevyžadovat, stát by si to mohl ověřit sám v rámci výměn informaci mezi soc systémy v EU.

  2. Administrativní kolečko na matrice před a po porodu - ne každý je v top stavu, bylo by fajn digitalizovat formuláře nehledě na to, že je jednoduché prošvihnout termíny na další papírování na konzulátě pokud se ještě řeší dvojí občanství.

  3. Možnost připravit všechny dokumenty vydávané státem s vícejazyčným formulářem a dodat je digitální cestou, eliminovat tak kopie pro kopie/úřední překlady třetí stranou v rámci EU u oficiálních dokumentů. Tato možnost existuje, ale není to úplně konsistentní proces a musí se to osobně vyběhat. V ideálním případě by nebyla nutná ani speciální doložka, ale bylo by volitelné, aby státem vydávané dokumenty byly vícejazyčné (eg. cz-en-fr jako je to na pase)

  4. Podobnou službu jako Portal občana pro cizince s trvalým pobytem
    digitalizovat formuláře MV pro cizince, aby se eg. nemuselo osobně na pracoviště kvůli změně adresy, další životní situace by se taky mohly řešit digitálně jako eg. výměna řidičáku EU za CZ apod. Bylo by fajn sjednotit agendu pro cizince do jednoho portálu, dát jim ´manuál´ na život v ČR, práva a povinnosti. Třeba v USA člověk dostane k zelené kartě ´welcome´ balíček a instrukce, co je třeba vyřídit (není to dokonalé, ale nápad dobrý). Z mé zkušenosti bohužel většina expatů pořád potřebuje českého kamaráda nebo člena rodiny při navigaci českým prostředím, i když už se třeba domluví česky, tak se při komunikaci s úřady cítí nejistě, aby něco náhodou nezanedbali.

Narazili jste na nějaké další problémy při pomoci cizincům, kteří se zde rozhodli žít, s administrativním kolečkem? Připadá vám to jako důležité téma? :slightly_smiling_face:

4 Likes