Stav modernizace veřejné správy dle výroční zprávy NKÚ

Včera vydal NKÚ výroční zprávu o své činnosti za rok 2023.
Mimo jiné obsahuje i celkem detailí rozbor věnovaný modernizaci veřejné správy.

(…) lepší služby klientům veřejné správy nemůže digitalizace zabezpečit, pokud tyto služby a související procesy nebudou v jejím průběhu optimalizovány, tj. nedojde k jejich zmapování, zjednodušení, zpřehlednění a také snížení administrativní náročnosti jak na straně občanů, tak i úřadů jako vykonavatelů agend veřejné správy. Právě tyto procesní analýzy a následné optimalizace procesů však v podmínkách digitalizace veřejné správy ČR často absentují.

Zdroj: https://www.nku.cz/assets/publikace-a-dokumenty/vyrocni-zprava/vyrocni-zprava-nku-2023.pdf

Související článek:

5 Likes