Přístupnost aka Accessibility

Přístupnost je komplikovaná. Nedá se kompletně automaticky testovat, vždy je potřeba lidský faktor, který dané věci posoudí v daném kontextu. Pojďme si zde sdílet, radit se, možná se i dohadovat o tom, co a jak vylepšit, aby naše digitální projekty byly co nejpřístupnější.

3 Likes

6 posts were split to a new topic: Přetahování jednoznakových předložek na webu