Zadávání IT zakázek ve veřejné správě dle zákona. Problém, nebo inovační příležitost?

Vážení diskutující.digital,

rád bych na této platformě prodiskutoval námět týkající se zadávání IT zakázek dle zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ). Nedávná zkušenost (nejen) s vývojem aplikace pro přihlášky na střední školy (DiPSy) ukazuje zřejmě alarmující systémový problém ve způsobu zadávání veřejných zakázek dle zákona v oblasti IT.

IT je prudce se vyvíjející obor, jehož specifika však ZZVZ na rozdíl třeba od stavebnictví nikterak i.m.h.o. nereflektuje. Po dlouholetých zkušenostech se zadáváním veřejných zakázek ve státní sféře se už delší dobu zaobírám námětem na projekt, jehož předmětem by mohla být vhodná inovace (či reforma, chcete-li) zákona o zadávání veřejných zakázek pro oblast IT.

Časem, pokud to půjde, bych rád dal dohromady zájemce z IT oboru ať už z veřejné či komerční sféry, kteří by se chtěli věnovat přípravě a později případně realizaci projektu do výzvy Sociální inovace pro budoucnost (program OPZ+; výzva je otevřená až do konce 2026).

Předmětem projektu by mohla být navržená témata:

 1. Východiska současné situace zadávání veřejných zakázek dle ZZVZ v IT oboru:
  • současné výzvy zadávání software ve státní správě
  • evaluace dosavadní praxe z hlediska provádění zákona
  • analýza dobré praxe ze zahraničí…

Jaká jsou specifika a požadavky IT profesionálů v oblasti zadávání zakázek dle zákona?
Nakolik vyhovuje stávající ZZVZ vývoji, provozu a rozvoji software ve veřejné sféře?
Existuje prostor pro inovaci ZZVZ z pohledu IT oboru a jaké jsou předpoklady, výzvy či limity úpravy ZZVZ?

 1. Iniciativa „Public money – public code“ > Veřejný software je věc veřejná:

  • využití otevřeného software ve veřejné správě: příležitost nebo hrozba?
  • analýza a vyhodnocení způsobů vývoje otevřeného software – zkušenosti z vývoje i využití v oblastech mimo veřejnou sféru (komerční subjekty)
  • studium produktového cyklu otevřeného software od analýzy, přes vývoj, testování, nasazení do produkce a rozvoj
  • způsoby / principy fungování otevřených komunit pro vývoj software
  • analýza otevřených licencí a vhodnosti různých druhů licencí pro veřejnou sféru
  • repozitáře zdrojových kódů
  ◦ správa repozitářů
  ◦ řízení přístupů
  ◦ dokumentace otevřených zdrojových kódů / komentování kódu / verzování dokumentace (uživatelské, instalační, provozní, bezpečnostní atd.)
  ◦ hodnocení kvality produktové dokumentace…

 2. Poptávkou a zároveň nabídkou orientované zadávání veřejných zakázek:

  • analýza možností inovace zadávání veřejných zakázek prostřednictvím volné soutěže nabídkových stran
  • v současné době probíhá zadávání obvykle poptávkově orientovaným způsobem > zadavatel vyhlásí soutěž nebo výzvu, následuje posouzení a hodnocení nabídek, výběr dodavatele v lepším případě, v horším případě námitky až zrušení zadávacího řízení
  • analýza a zhodnocení možností zapojení nabídkových stran prostřednictvím vlastní iniciativy na inovaci produktu / produktů ve veřejném repozitáři kódů (s řízeným přístupem pro kvalifikované vývojáře / dodavatele / poskytovatele produktu)
  • hodnocení nabídek – kdo a jakým způsobem vybírá dodavatele / poskytovatele z kvalifikovaných nabídek
  • financování nabídkově orientovaného software (jak a kdo určuje cenu produktu?)
  • veřejný „software marketplace“ produktů veřejné sféry (příklad platformy JoinUp Evropské komise)

Dává vám to nějak smysl?
Zaujal vás tento námět?
Anebo znáte někoho, koho by to zajímalo?
Dáme hlavy dohromady?

// Když začneme teď, tak třeba za 12 let můžeme mít implementovanou novelu zákona a funkční IT procesy ve veřejné správě. :-))

5 Likes

Ahoj, Vítku! :wave:

Tohle je skvělé téma. Způsob zadávání veřejných IT zakázek je rozhodně jedna z klíčových bariér digitalizace u nás (viz Bariéry digitální transformace veřejné správy) a pokud se máme pohnoout dopředu, musíme s ní něco udělat.

Česko.Digital se tomu tématu věnovalo ve svých začátcích v projektu Veřejné zakázky spolu. Výstupem byla aspoň Příručka řízení státních IT projektů, kterou furt vnímám jako relevantní (byť problém nijak zásadně neřeší) a dál se tomu tématu věnujeme v našem projektu Společně a digitálně.

Z těch zásadních pokroků chybí metodika pro zadavatele – jak správně zadávat zakázky na software tak, aby dávaly smysl z pohledu IT, ale zároveň nenarážely například na problémy s ÚOHS.

Super nápad hlásím se za IT Města s přenesenou působností

2 Likes